Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN w Dzielnicy Wawer > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zgnwawer.bip.um.warszawa.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 06.12.2012
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.12.2012

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

  • Deklarację sporządzono dnia: 16.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Sobota jsobota@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277-35-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Trakt Lubelski 353. Dojścia piesze są od ul. Trakt Lubelski i                      ul. Dzielnicowej. Przejście dla pieszych znajduje się na ul. Trakt Lubelski nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów, na trasie dojścia do budynku nie występują  schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Wawer znajduje się ok. 2500 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów stałych.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się ok. 30 m. i ok. 50 m.  od budynku siedziby Urzędu: Dzielnicowa ( kierunek Aleksandrów/ Wiatraczna nr 142, kierunek Glinianka/Wiatraczna nr 702, kierunek PKP Międzylesie/ Strusia nr 305)

UWAGA: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne  informacje na stronie: https://wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest oznakowane, posiada schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Trakt Lubelski 353 na parterze, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone.                  Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia. Przejście do Sali obsługi interesanta jest przez wiatrołap. Główny punkt informacyjny jest na wprost wejścia w nieznacznej jego odległości, nie posiada obniżonej lady. Salę obsługi interesanta od biur dzielą przeszklone drzwi na kartę dostępu.

Brak pętli indukcyjnych w lokalu.

Korytarze są szerokie pozwalające na swobodne  wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami imiennymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oraz wind.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pokoi w budynku.

Brak  dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 

 

 
 
Wprowadził Szwed Dorota 18-09-2020
Aktualizujący Siwik-Piętka Izabela 18-09-2020
Zatwierdzający Siwik-Piętka Izabela 18-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Liczba odwiedzin: 614